Arrangörer och partners

BraMässor Sverige är en helt oberoende arrangör av mässor, konferenser och andra evenemang och som tillvaratar de olika branschernas och branschföreningarnas behov och intressen. BraMässor står för Svenska Branschföreningars Mässbolag och utgör ett starkt och attraktivt alternativ till traditionella mässarrangörer.

Läkemedelsakademin erbjuder utbildningar på alla nivåer i olika format för yrkesverksamma inom läkemedelsområdet. Utbudet täcker läkemedelskedjan från forskning och utveckling till tillverkning, distribution, klinik och användning.


Sveriges Farmaceuter organiserar receptarier och apotekare inom apotekssektorn, läkemedelsindustrin, samt inom statliga myndigheter, akademi och landsting. Branschens framtid finns också representerad inom förbundet i form av farmacistudenterna på universitet och högskolor.


 

Läkemedelvärlden.se är en oberoende nyhetssajt som bevakar hela läkemedelsområdet. Läkemedelsvärlden ges ut av, men är redaktionellt oberoende från, Apotekarsocieteten och riktar sig till dig som arbetar med läkemedel och läkemedelsfrågor i någon form, samt till en intresserad allmänhet. Vår vision är att göra Sverige kunnigare om läkemedel.Sveriges Apoteksförening företräder i stort sett alla apotek i Sverige.  Vi  arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksföretagen. Apoteksbranschen är den del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.

Farmaceuter utan Gränser Sverige (FuG) arbetar för alla människors rätt till god läkemedelsbehandling, med inriktning på låginkomstländer. Under åren 2015-2019 har FuG också drivit branschens integrationsprojekt Farmaceutkompis för att stötta nyanlända farmaceuter att komma in i branschen. I år står de för mässans mingel, Mingel utan Gränser!


 


Svensk Egenvård består av leverantörer som tillgodoser konsumenters efterfrågan på livsmedel och tillskott för en hälsosam livsstil och välbefinnande. Svensk Egenvård består även av leverantörer som tillgodoser konsumenters efterfrågan av växtbaserade läkemedel för att förebygga, lindra och bota milda sjukdomstillstånd