Program 9 oktober

Programmet är fortfarande under arbete och det kommer att tillkomma fler programpunkter och ev några ändringar. Inom kort kommer vi att lägga upp tiderna för varje programpunkt också. Så håll utkik!
 

Årets kompetensapotek 2018

2017 vann lag Östergötlands hjärtan – vilka blir vinnarna 2018? Frågesport med inriktning på kundmötet på öppenvårdsapotek.
 
Domare:
Sara Claesson, leg Apotekare och tidigare ordförande för APS sektion för öppenvårdsfarmaci

Moderator:
Marie Eklund, verksamhetschef Läkemedelsakademin

Anmälda lag:
Östergötlands hjärtan (regerande mästare), Apotek Hjärtat
Apotea, Apotea
Kronans apotek Stockholm, Kronans Apotek
Kronans apotek Uppsala, Kronans Apotek
Apoteket Juwelen Borås, Apoteket AB
Team EA Örebro, Apoteket AB
Apoteksgruppen Stenungsund
Apoteket Prinsen, Tensta centrum
(Arrangeras av Läkemedelsakademin)
 

Hjärta-Kärl: bakom kulisserna

En starkare rådgivningskedja för apotekskunden med hjärt-kärlsjukdom: nya insikter för ännu bättre kundbemötande.
Syftet med programpunkten Livsstil, hjärta och apotek - fakta förhållningssätt och agerande -  är att deltagarna ska få en djupare och bredare förståelse för kunden med hjärt- kärlsjukdom. Dessutom vill vi lyfta fram hur olika livsstilsfaktorer kan påverka samt stödja arbetet för att få till en starkare rådgivningskedja.

Hjärt-kärlsjukdomar är det genomgående temat för de farmakoterapiutbildningar som Läkemedelsakademin tar fram i dialog med apoteksaktörerna 2018. Utbildningarna är basen för farmaceuternas årliga kompetensutveckling på apotek. På Apoteksforum vill vi fördjupa och bredda denna kunskap.

10.00-10.45     Mai-Lis Hellénius, Professor/överläkare, Karolinska Institutet
10.45-11.00      Paus
11.00-11.15      Inger Ros, Ordförande i Riksförbundet HjärtLung
11.15-11.30      Elisabeth Helgesson, Apotekare Kronans Apotek
11.30-11.45      Moderator Anders Pesula Apotekare Läkemedelsakademin, leder samtal och frågestund med de medverkande kring vad apoteken kan göra för att öka följsamhet, förbättra samsyn samt hur livsstilsfaktorer kan påverka vardagen för kunden med hjärt- kärlsjukdom.
(Arrangeras av Läkemedelsakademin)
 
 

Kampen mot antibiotikaresistens – så kan du på apotek göra skillnad

Antibiotikaresistens är ett av de största globala hoten mot folkhälsan enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Utan fungerande antibiotika riskerar sjukdomar som i dag går att behandla att i framtiden orsaka stort lidande och för tidig död.
 
Kampen för antibiotikan handlar både om att stoppa resistensutvecklingen och att utveckla nya antibiotika. För att lyckas krävs insatser, engagemang och förändrade beteenden i hela samhället.
Som läkemedelsexpert på apotek har du en nyckelroll.
 
Medverkande:
Hotet mot antibiotikan – så illa är det
Björn Olsen, professor i infektionsmedicin, Uppsala universitet.
(Arrangeras av Läkemedelsakademin)